CRUMBLED BANANA MUFFIN

CRUMBLED BANANA MUFFIN

Giới thiệu

I had three bananas at home that no one was eating. So, I had to step in and make some banana muffins to use them up. In Italy, we usually import bananas from South America. They're similar to the ripe bananas from Vietnam, with a pleasant aroma, but they don't taste as good as our Vietnamese bananas. So, if anyone uses Vietnamese bananas for this, it's going to be heavenly!! :D
This muffin is considered a "less harmful to health" treat because it contains a high amount of oat bran. I used wholemeal flour, so it also has a lot of fiber and such. If you don't have wholemeal flour, using white flour is also okay!
Muffin-chuối---crumbled-banana-muffin-(11).jpg 1.05 MB
Nguyên liệu
Muffin Batter:
 • 113g yogurt
 • 1 large egg
 • 50g room temperature butter
 • 340g to 369g bananas, 2 to 3 large ones, mashed
 • 149g granulated sugar
 • 113g oat bran
 • 180g flour
 • 1/2 teaspoon baking powder
 • Vanilla essence

Topping:
 • 53g brown sugar
 • 23g oats
 • 14g flour
 • 1/4 teaspoon cinnamon powder
 • 1 tablespoon (14g) melted butter
Cách làm
 • Put the muffin batter mixture into a bowl. Beat until smooth.
 • Put the mixture into a piping bag. Pipe the mixture into the muffin tin. 
 • Mix the topping mixture until it clumps together. 
 • Use a spoon to put the topping on the muffins. 
 • Preheat the oven to 190°C.
 • Put the muffins in and bake for about 20 minutes, until they're dry to the touch. 
 • Take them out and let them cool. 
 • And there you have it!!
Muffin-chuối---crumbled-banana-muffin-(10).jpg 1.61 MB


Muffin-chuối---crumbled-banana-muffin-(1).jpg 900 KB

Ghi chú
cùng 8 với Lâm drama

Có thể bạn cũng thích

ITALIAN BAKED EGGPLANTS - MELANZANE ALLA PIZZAIOLA
ITALIAN BAKED EGGPLANTS - MELANZANE...

This dish is easy! And absolutely delicious! The soft juicy eggplant goes perfectly with tomato sauce, mozzarella and a littl...
CARAMELIZED UP-SIDE-DOWN BANANA CAKE
CARAMELIZED UP-SIDE-DOWN BANANA CAKE

An amazing cake! The caramel takes it up the notch. The caramel exalts the banana flavour and ma[Cách-làm-bánh-chuối-caramel-...
PUFF-PASTRY CAKE WITH CHOCOLATE AND CARAMEL FILLING
PUFF-PASTRY CAKE WITH CHOCOLATE AND...

Making this cake is very simple (if you have ready puff in hand!), just sieve the icing sugar, add some chocolate drops (thos...
ITALIAN CHOCOLATE BROWNIES - TENERINA FERRARESE
ITALIAN CHOCOLATE BROWNIES - TENERI...

This is the most famous sweet from my little world heritage city. Its name is TENERINA, made of mostly chocolate and butter. ...

1 chút về chủ blog

Phổ biến

XÔI GÀ
Tự nhiên hôm nọ coi báo lá cải, thấy cựu diễn viên nào đó, vợ cũ chú Phước Sang bá...
ĐỒ CHUA
Miền nam ăn nhiều món với đồ chua, ăn ngon, và không làm các món ăn quá ngán vì ti...
GÀ SỐT NƯỚC TƯƠNG TỎI GỪNG
Viết cái blog xong, bấm nhầm phát, mất bà nó hết! Cáu quá!!! không thèm hứng nữa! ...
CRUMBLED BANANA MUFFIN
I had three bananas at home that no one was eating. So, I had to step in and make ...
BÁNH MUFFIN CHUỐI
Nhà có 3 quả chuối chả ai ăn. Đành phải ra tay làm món bánh muffin chuối để tẩu tá...
LÂM DRAMA ĐI LÀM
Mình nhớ trong phim Hàn Quốc thấy trong cty chia vai vế kinh dị lắm, mỗi lần boss ...
TUYỂN TẬP ZÔ I NƯƠNG NƯƠNG 28/3/2024
Bà Zô i bả đeo bám tui không rời nửa bước các mợ ạ. Cứ tui mà có mặt ở nhà là bà c...

Are you sure?